Forsikringsforhold

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø.
Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa. Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk
Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk
Klageforhold:
”Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.”
Samarbejdspartnere
Samarbejdsaftaler:
Realkreditinstitut: Ingen
Pengeinstitut: Ingen
Forsikringsselskab: Dansk Boligforsikring, Willis, Sønderjysk Forsikring
Andre: Boligsiden A/S, C&B, E-soft.
Vederlag/provision/rabat modtaget for fremskaffelse af:
Finansiering: Ingen
Forsikring: Dansk Boligforsikring, Willis, Sønderjysk Forsikring
Annoncering: Jysk Fynske medier
Kontakt os for yderligere oplysning omkring vederlagets/provisionens/rabattens størrelse.